Hvad er mindfulness?

Hvis man direkte skulle oversætte mindfulness vil det blive til bevist nærvær. Det er evnen til at være bevist tilstede i nuet og med det der er. Mindfulness er med til at øge livskvaliteten, giver større ro, mindsker stress, bremse tankestrømmen og giver mere selvindsigt.

Ved at integrere mindfulness meditation i din hverdag, træner du evnen til at kunne acceptere det der er. Mindfulness giver mulighed for at give slip på dårlige vaner og uhensigtsmæssigt handle mønstre. Det skaber mere energi, overskud og glæde. Mindfulness giver dig mulighed for at se tingene klart og mulighed til at handle i stedet for at lade dig rive med af hverdagens drama.
Det er videnskabeligt bevist at mindfulness meditationer har en positiv indvirkning på hjernen.

Når vi mediterer øger vi kroppens udskillelse af antistresshormon samt dopamin og seratonin, der modsat stresshormonerne adrenalin og kortisol giver en følelse af indre ro. Stresshormonet kortisol, der udskilles fra amygdala, laver huller i hippocampus ved langvarigt stress, og ved at meditere kan disse huller lappe sig selv.

Stress kan påvirke to vigtige områder i hjernen, Hippocampus og Amygdala. Amygdala er hjernens alarmsystem, her sidder vores kamp/flygtcenter. Dette vurderer hele tiden alt fra omverdenen og hvis det vurderer der er fare begynder det at udskille stresshormon. Tidligere oplevelser lagres her og hvis man er i en lignende situation reagerer amygdala med alarm.
Hippocampus regulerer kroppens stressniveau. Det gør så vi kan håndtere situationer der kan være stressende.
Stress kan til en vis grænse have en positiv virkning. Det vår os til at præstere og være opmærksom, men hvis stressen tager overhånd vil dette udvikle sig til farlig problem.